ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയ അണ്വായുധവാഹക മിസൈൽ പൃഥ്വി-2 വീണ്ടും വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

0
150


ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച അണ്വായുധവാഹക ശേഷിയുള്ള ഭൂതല മിസൈൽ പൃഥ്വി-2 വിജയകരമായി വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ചു. 350 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ പ്രഹരശേഷിയുള്ള മിസൈൽ ബാലസോറിനു സമീപം ചന്ദിപ്പൂരിൽനിന്നാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. രാവിലെ 9.50 ഓടെയായിരുന്നു പരീക്ഷണമെന്നും ഇതു വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും ഡിആർഡിഒ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

500 കിലോഗ്രാം മുതൽ 1000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള പോർമുനകൾ വഹിക്കാനാകുന്ന പൃഥി-2, ഉപരിതല വിക്ഷേപണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 350 കിലോമീറ്റർ ദൂരെവരെ പ്രഹരശേഷിയുണ്ട്. ഡിആർഡിഒയുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമിച്ച ആദ്യത്തെ മിസൈലാണിത്.

2016 നവംബറിലും പൃഥ്വി രണ്ട് മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പൃഥി-2 പരീക്ഷണം സമ്പൂർണ വിജയകരമായിരുന്നെന്ന് സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു