കേരളത്തിന് ചൈനയുടെ സാങ്കേതിക സഹായം

0
234

ഭവന നിർമാണം, പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം, തടയണ നിർമാണം, കൃഷി എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകാമെന്ന് ചൈനീസ് വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസഡർ ലുവോ ചാഹൂവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക ധാരണയായത്. വിശദമായ നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ചൈനീസ് പ്രതിനിധി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഡൽഹിയിൽ ചൈനീസ് പ്രതിനിധികളുമായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തും.

കേരളവുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണക്ക് അവസാന രൂപം നൽകുന്നതിന് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ചൈനയിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന അംബാസഡറുടെ നിർദേശം സ്വീകരിച്ചു. പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം ചൈനയിലേക്ക് പ്രതിനിധി സംഘം പോകും.

ഇപ്പോൾ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കുന്ന കെഎസ്ആർസി ബസ്സുകൾ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളാക്കാനുള്ള നിർദേശം ചൈനീസ് അംബാസഡറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ആറായിരം ബസ്സുകളും ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇലക്ട്രിക് ബസുകളാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ അതുവഴി കഴിയും.

റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് തടയണകൾ നിർമിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ചൈന വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദനത്തിൻറെ 90 ശതമാനവും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്.

കേരളത്തിൽ വീടില്ലാത്ത അഞ്ചുലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ട് വീട് നിർമിച്ചുനൽകാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീ-ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് നിർമാണ രീതി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സമയം ലാഭിക്കാനും കഴിയും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനീസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ സർക്കാരിന് താൽപ്പര്യമുണ്ട്. കൃഷി രീതികൾ നവീകരിക്കാനും ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ജൈവ കൃഷി രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ചൈനയുടെ വൈദഗ്ധ്യവും പരിചയവും കേരളത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നാലു മേഖലകളിലെയും സഹകരണത്തിന് ചൈനക്ക് സന്തോഷമാണെന്നും കേരള പ്രതിനിധി സംഘം ചൈന സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അംബാസഡർ പറഞ്ഞു.