മനുഷ്യരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം നാളെ

0
106


പുതിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ജിസാറ്റ്-19 ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനമായ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ തിങ്കളാഴ്ച വിക്ഷേപിക്കും. ജി.എസ്.എൽ.വി എം.കെ -lll എന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപണം. പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ 200 ആനകളുടെ ഭാരമുണ്ട് റോക്കറ്റിന്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.28ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണമെന്ന്‌ െഎ.എസ്.ആർ.ഒ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി റോക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജി.എസ്.എൽ.വി എം.കെ -lll ബഹിരാകാശ ശസ്ത്രജ്ഞരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. റോക്കറ്റിന് ‘ഗഗാനറ്റ്’ അല്ലെങ്കിൽ ‘വ്യോമനറ്റ്’ എന്ന് പേരു നൽകുമെന്നാണ് സൂചന.
ഇന്ത്യക്കാരനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാഹനമായിരിക്കും ജി.എസ്.എൽ.വി എം.കെ -lll എന്ന് റോക്കറ്റിന് രൂപം നൽകിയ െഎ.എസ്.ആർ.ഒ മുൻ ചെയർമാൻ കെ. കസ്തൂരിരംഗൻ പറയുന്നു. ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗമകേന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ വഹിക്കുന്ന വാഹനം വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുമാണ് ജി.എസ്.എൽ.വി എം.കെ-lll നിർമിച്ചത്. നിലവിലെ ജി.എസ്.എൽ.വിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാരം വഹിക്കാനും എം.കെ -lllന് സാധിക്കും.
ജി.എസ്.എൽ.വി എം.കെ -lll റോക്കറ്റിന്റെ ആദ്യ ദൗത്യമാണ് ജിസാറ്റ്-19നെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുക എന്നത്. ജിയോസ്റ്റേഷനറി റേഡിയേഷൻ സ്‌പെക്ട്രോമീറ്റർ (ജി.ആർ.എ.എസ്.പി) എന്ന പേലോഡ് ആണ് ജിസാറ്റ്-19ലുള്ളത്. ചാർജഡ് പാർട്ടിക്ക്ൾസിൻറെ സ്വഭാവം, ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും അതിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളിലുമുള്ള സ്‌പേസ് റേഡിയേഷൻറെ സ്വാധീനം എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ജിയോസ്റ്റേഷനറി റേഡിയേഷൻ സ്‌പെക്ട്രോമീറ്ററിൻറെ ദൗത്യം.
ഇന്ത്യ നിർമിച്ചതും വിക്ഷേപിച്ചതുമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളേക്കാൾ ഭാരമേറിയ ജിസാറ്റ്-19 ഉപഗ്രഹത്തിന് ഒരു ആനയുടെ ഭാരമുണ്ട്. സ്വദേശീയമായി നിർമിച്ച ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഉപഗ്രഹത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നത്. പുതിയ സാേങ്കതികവിദ്യകളുടെ പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.