ജൂലായ് 1 മുതല്‍ റെയില്‍വേയില്‍ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായമില്ല

0
150

ജൂലായ് ഒന്നുമുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതാകുന്നു. സീറ്റ് ഉറപ്പായ ടിക്കറ്റുകളും റദ്ദാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത റിസര്‍വേഷന്‍ (ആര്‍.എ.സി.) ടിക്കറ്റുകളും മാത്രമേ ഇനിയുണ്ടാകൂ. കൂടാതെ കടലാസുരഹിത ടിക്കറ്റ് സമ്പ്രദായമായിക്കും നിലവില്‍ ഉണ്ടാകുക.

രാജധാനി, ശതാബ്ദി തീവണ്ടികളിലാണ് കടലാസ് രഹിത ടിക്കറ്റ് സംവിധാനം ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടികളില്‍ മൊബൈല്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇനിമുതല്‍ ഉണ്ടാകൂ. കൂടാതെ രാജധാനി, ശതാബ്ദി തീവണ്ടികളുടെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഐ.ആര്‍.സി.ടി.സി. വെബ് സൈറ്റില്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനായി വ്യത്യസ്ത ഭാഷകള്‍ അടുത്തമാസം മുതല്‍ ലഭ്യമാകും. പ്രീമിയം തീവണ്ടികള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരെ വിളിച്ചുണര്‍ത്തുന്ന സംവിധാനം എല്ലാ തീവണ്ടികളിലും അടുത്തമാസം മുതല്‍ ലഭ്യമാകും.