ആറ് നഴ്‌സിങ് കോളേജുകള്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷം പ്രവേശനം നടത്താനാകില്ല

0
112

ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ആറ് നഴ്സിങ് കോളേജുകളുടെ അംഗീകാരം പിന്‍ലിക്കുന്നു. സര്‍വകലാശാല ഗവേണിങ് കൗണ്‍സില്‍ യോഗമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്. നാല് കോളേജുകളുടെ സീറ്റുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും തീരുമാനമായി.

പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളറടയിലുള്ള രുക്മിണി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്‌സിങ്ങ്, നെടുമങ്ങാടെ നൈറ്റിങ് ഗേള്‍ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്‌സിങ്ങ്, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നഴ്‌സിങ് കോളേജ് ഓഫ് ഗുരു എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ ട്രസ്റ്റ്, തിയോഫിലസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്‌സിങ്, എറണാകുളത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നഴ്‌സിങ് കോളേജ്, കൊട്ടാരക്കരയിലെ മേഴ്‌സി കോളേജ് ഓഫ് നഴ്‌സിങ് എന്നിവയുടെ അംഗീകാരമാണ് ഇത്തവണ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.

അംഗീകാരം പിന്‍വലിച്ച കോളേജുകള്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷം പ്രവേശനം നടത്താന്‍ കഴിയില്ല. ഇതുമൂലം സംസ്ഥാനത്തിന് 300 ബി.എസ്.സി. നഴ്സിങ് സീറ്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടും. സ്വാശ്രയ നഴ്സിങ് കോളേജുകളെക്കുറിച്ച് ഉയര്‍ന്ന പരാതികള്‍ അന്വേഷിക്കാനായി സര്‍കലാശാല നിയോഗിച്ച സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.