ചെങ്ങന്നൂരിലും ഇടുക്കിയിലും പുതിയ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവ കേന്ദ്രം

0
136

രാജ്യത്ത് 149 പുതിയ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത്. കേരളത്തില്‍ ഇത് ചെങ്ങന്നൂരിലും ഇടുക്കിയിലുമായിരിക്കും. വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 86 പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലാവും പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുക. ഇതില്‍ 56 എണ്ണം ഇപ്പോള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാവും 149 പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെ കൂടി പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവ കേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയര്‍ത്തുക.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി താന്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ രാജ്യത്ത് 70 പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ജനങ്ങള്‍ക്ക് കിലോ മീറ്ററുകള്‍ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജനങ്ങള്‍ക്കും 50 കിലോ മീറ്ററിനുള്ളില്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവ കേന്ദ്രം എന്നതാണ് സര്‍ക്കാറിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സുഷമ സ്വരാജ് അറിയിച്ചു.