നിരോധിച്ച നോട്ടുകള്‍ ജൂലൈ 20ന് മുന്‍പ് റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കണം

0
99

ജൂലൈ 20ന് മുമ്പായി നിരോധിച്ച 500, 1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം. നിരോധിച്ച നോട്ടുകള്‍ സ്വീകരിച്ച ബാങ്കുകള്‍ക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകള്‍ക്കുമാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്. ജില്ല സഹകരണ ബാങ്കുകളോടും നോട്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.

ഇതു സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി. ജൂലൈ 20ന് മുമ്പ് നോട്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2016 നവംബര്‍ എട്ടിനാണ് കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ടും തടയുന്നതിനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ 500, 1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ നിരോധിച്ചത്.

പഴയ നോട്ടുകള്‍ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ തിയതി കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്രത്തോളം നോട്ടുകളാണ് ബാങ്കുകളില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഇതുവരെ തയാറായിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇനിയൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.