നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം: സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടും

0
147
Hyderabad: Nurses go on strike to press for their demands at Gandhi Hospital in Hyderabad, on Dec 17, 2015. (Photo: IANS)

തിരുവനന്തപുരം: ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട്​ സമരം നടത്തുന്ന നഴ്​സുമാരുമായി ഇന്ന്​ സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും. ലേബർ കമീഷണറാണ്​ ചർച്ചക്ക്​ വിളിച്ചത്​. തൃശൂരിൽ തുടങ്ങിയ സമരം നാളെ സംസ്​ഥാന വ്യാപകമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 20,000 രൂപ നൽകണമെന്നും 200 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രികളിൽ എൻട്രി കേഡറിൽ സർക്കാർ വേതനമായ 32,000 രൂപ നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം.