ഒരേ സമയം ടോൾ ബൂത്തിൽ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ക്യൂവിലുണ്ടാകരുത്

0
97


ദേശീയ പാതകളിലെ ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ ടോൾ കളക്ഷൻ ക്യൂവിൽ ഒരേ സമയം അഞ്ചു വാഹനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ.
നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഒരേ സമയം ടോൾ നൽകാൻ കാത്തുകിടക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി കമ്മീഷൻ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ പി. മോഹനദാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആലുവ സൗത്ത് വാഴക്കുളം സ്വദേശി പി.ബി. സത്യൻ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലാണ് നടപടി.
ക്യൂ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അതത് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് കമ്മീഷൻ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിക്ക് ഉത്തരവു നൽകി. പാലിയേക്കര ടോൾ ബൂത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ക്യൂവിലുണ്ടാകരുതെന്ന് കമ്മീഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
ഇവിടെ ഒരേ സമയം അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ക്യൂവിൽ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.