മലയാള സിനിമയിലെ പുരുഷാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് റിമ കല്ലിങ്കൽ

0
214

മലയാള സിനിമയിലെ പുരുഷാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നടി റിമ കല്ലിങ്കലിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. അവസരങ്ങൾക്കായി നടിമാർ കിടക്ക പങ്കിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുരുഷനേക്കാൾ സ്ത്രീയാണ് തെറ്റുകാരി എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനം. ഈ ദുരവസ്ഥ ഒരുദിവസം മാറും. അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത് വിശേഷാധികാരത്തിൽ നിങ്ങൾ അന്ധരാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. റിമയുടെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം…