കെപ്കോ ചിക്കന്‍ വിലയും സര്‍ക്കാര്‍ തിയറ്ററിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കും കുറച്ചു

0
167

കെപ്‌കോ ചിക്കൻ വിലയും കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി സിനിമാ ടിക്കറ്റ് നിരക്കും കുറച്ചു. ജി.എസ്.ടി നടപ്പിലായതിനെത്തുടർന്ന് ആകെ നികുതി ഭാരത്തിലുണ്ടായ കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിരക്കുകൾ കുറച്ചു തുടങ്ങി.

കേരള പൗൾട്രി ഡെവലപ്പ്‌മെൻറ് കോർപ്പറേഷൻ ചിക്കൻ വിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവാണ് വരുത്തിയത്. ചിക്കന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 14.5 നികുതി ഇല്ലാതായതിനെത്തുടർന്നാണ് കെപ്‌കോ ചിക്കൻറെ വിലയിൽ കുറവു വരുത്തിയത്. ജൂൺ 30 -ാം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്ന നിരക്കുകളിൽ നിന്നും വരുത്തിയ കുറവ് ഇപ്രകാരമാണ്. ബ്രോയിലർ കോഴിയിറച്ചിക്ക് തൊലിയുള്ളതിന് 171 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 150 രൂപയായും തൊലിയില്ലാത്തതിന് 175 ൽ നിന്നും 153 രൂപയായും വില കുറച്ചു. കറിക്കു വേണ്ടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ (കറിക്കട്ട്) ഇറച്ചിക്ക് 180 ൽ നിന്നും 158 രൂപയായിട്ടാണ് കുറഞ്ഞത്. നികുതി ഇല്ലാതായിട്ടും കോഴി വ്യാപാരികൾ ചിക്കൻറെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമിതലാഭം കൊയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംഘടിത കൊള്ളയാണെന്ന് വ്യക്തം.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിനോദനികുതി 25 ശതമാനമാണ്. ഈ വിനോദനികുതിക്കു പുറമേ 100 രൂപ വരെയുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 18 ശതമാനവും അതിനു മുകളിലുള്ള നിരക്കിന് 28 ശതമാനവും ജി.എസ്.ടി ബാധകമാണ്. മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഈടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയൽസംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇതിനെച്ചൊല്ലിയാണ് തിയേറ്റർ സമരം നടന്നത്. കേരളമാകട്ടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിനോദനികുതി വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പകരം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നികത്തിക്കൊടുക്കാമെന്ന നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ജി.എസ്.ടി വന്നതുമൂലം അധികഭാരം ഉണ്ടാകാതാരിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ തിയേറ്ററുകൾ വിനോദനികുതി അടക്കമുള്ള പഴയ നിരക്കിൻമേൽ ജി.എസ്.ടി (18 ശതമാനമോ 28 ശതമാനമോ) ഈടാക്കി അമിതലാഭം കൊയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി തിയേറ്ററുകളിലെ നിരക്ക് ഇന്നു മുതൽ താഴ്ത്തി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 103 രൂപയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഇതിൽ 3 രൂപ സെസും 2 രൂപ മെയിൻറനൻസ് ചാർജ്ജുമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 98 രൂപയിൻമേൽ 25 ശതമാനം വിനോദനികുതി ഈടാക്കിയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. വിനോദനികുതി ഒഴിവാക്കിയുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 75 രൂപ വരും. 2 രൂപ മെയിൻറനൻസ് ചാർജ്ജും 3 രൂപ വെൽഫെയർ സെസും കൂട്ടിയാൽ ഇത് 78 രൂപയാകും. ഈ 78 രൂപയിൻമേലാണ് പുതിയ ജി.എസ്.ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമാക്കേണ്ടത്. ഇതിൻപ്രകാരം കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി തിയേറ്ററുകളിലെ ടിക്കറ്റുവില 100 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 103 രൂപയായിരുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 100 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.കെപ്‌കൊയും കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.സി.യും സ്വീകരിച്ച ഈ ശരിയായ നിലപാട് ഈ രംഗത്തെ മറ്റുള്ളവരും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം സർക്കാരിന് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും.