പുതിയ നിരക്കറിയാൻ ജിഎസ്ടി റേറ്റ് ഫൈൻഡർ

0
112

ജിഎസ്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സേവന നിരക്കുകളും അറിയുന്നതിനായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം മൊബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജിഎസ്ടി റേറ്റ് ഫൈൻഡർ പുറത്തിറക്കി. ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസുകാർക്കും വിവിധ വസ്തുക്കളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ നിരക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഈ ആപ്പ് സഹായകമാകും. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്‌സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസാണ് ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. നിലവിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.