നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എ. സുരേശൻ സ്‌പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ

0
529

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അഡ്വ. എ. സുരേശനെ സ്‌പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിച്ചു. സൗമ്യ കേസിലും സുരേശൻ തന്നെയായിരുന്നു സ്‌പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ. കേസ് കുറ്റമറ്റതായി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്‌പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. സ്‌പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന് നടിയും ബന്ധുക്കളും അപേക്ഷ നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി.