സംസ്ഥാനത്ത് പനി ബാധിച്ച് ആറ് മരണം കൂടി

0
100

സംസ്ഥാനത്ത് പനി ബാധിച്ച് 22019 പേര്‍ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്നും മലപ്പുറത്ത് രണ്ടും പാലക്കാട് ഒന്നും പനി മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.899 പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 185 പേര്‍ക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയും ഏഴുപേര്‍ക്ക് എലിപ്പനിയും 26 പേര്‍ക്ക് എച്ച് 1 എന്‍1 ഉം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ജില്ല, പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയവര്‍, ഡെങ്കിപ്പനി സംശയിക്കുന്നവര്‍, സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍, എലിപ്പനി സംശയിക്കുന്നവര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍ , എച്ച് 1 എന്‍ 1 സംശയിക്കുന്നവര്‍, സ്ഥിരീകരിച്ചവര്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍ .
തിരുവനന്തപുരം: 2918, 125, 84, 5, 2, 40, 1
കൊല്ലം: 1464, 68, 0, 0, 0, 0, 0
പത്തനംതിട്ട: 595, 3, 17, 0, 0, 0
ഇടുക്കി: 484, 11, 0, 0, 0, 0, 0
കോട്ടയം: 897, 5, 0, 0, 0, 0, 0
ആലപ്പുഴ: 1238, 9, 15, 1, 0, 0, 0
എറണാകുളം: 1413, 12, 21, 0, 0, 0, 4
തൃശൂര്‍: 2282, 20, 10, 1, 0, 10, 3
പാലക്കാട്: 2801, 104, 5, 1, 0, 0, 0
മലപ്പുറം: 3637, 41, 2, 3, 0, 1, 0
കോഴിക്കോട്: 1026, 29, 28, 0, 5, 0, 5
വയനാട്: 995, 11, 2, 0, 0, 2, 6
കണ്ണൂര്‍: 1629, 8, 1, 0, 0, 5, 2
കാസര്‍കോഡ്: 640, 14, 0, 0, 0, 5, 5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here