ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

0
534


ഇന്നത്തെ പഞ്ചാംഗം

ശ്വേതാശ്വതരകല്‍പ്പം
വൈവസ്വതമന്വന്തരം
1869485 തദ്ദിന കലി
ഉത്തരായന കാലെ
ഗ്രീഷ്മ ഋതൌ
വൃശ്ചിക ശ്ശനി
കന്നി വ്യാഴം
ശകവര്‍ഷം 1939 ആഷാഢ മാസം 25
കൊല്ലവര്‍ഷം 1192 മിഥുന മാസം 32
ആഗലേയവര്‍ഷം 2017 ജൂലായ് 16
രവി വാരെ
രേവതി നക്ഷത്രം 45:17 നാഴിക.
കൃഷ്ണപക്ഷ സപ്തമി തിഥി 18:30 നാഴിക.

മിഥുനമാസത്തില്‍ രേവതി നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ ഇന്നാണ് പിറന്നാള്‍ അഘോഷിക്കേണ്ടത്.
രാഹുകാലം: 05:12 to 06:46 (PM).
ഗുളികകാലം: 03:38 to 05:12 (PM)
യമകണ്ടകാലം: 12:30 to 02:04 (PM)
(ഓരോ ദേശത്തിലെ ഉദയാദികള്‍ക്കനുസരിച്ച് സമയത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കാണുന്നതാണ്.)
ഉദയം 6:14.
അസ്തമയം 6:48.
ഒരു നാഴിക 24 മിനിറ്റ്.
ഒരു വിനാഴിക 24 സെക്കന്റ്.
ഒരു മണികൂര്‍ 2 നാഴിക 30 വിനാഴിക.
ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടര വിനാഴിക.

ഏവര്‍ക്കും  ശുഭദിനാശംസകള്‍ ലോകാ: സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here