200 രൂപ നോട്ടുകള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ എടി.എമ്മിലെത്തും

0
59

സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ പുതിയ 200 രൂപ നോട്ടുകള്‍ എടി.എമ്മുകളിലെത്തും. പുതിയ 500ന്റെയും 2000ത്തിന്റെയും നോട്ടുകള്‍ക്കുവേണ്ടി എടിഎമ്മുകള്‍ നേരത്തെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ 200 രൂപ നോട്ടുകള്‍ നിറയ്ക്കാന്‍ ചെറിയതോതിലുള്ള മാറ്റം മാത്രം മതിയാകും.

ഓഗസ്റ്റ് 25 മുതല്‍ ആര്‍ബിഐയുടെയും ബാങ്കുകളുടെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ശാഖകളിലൂടെ പുതിയ നോട്ടിന്റെ വിതരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ 100 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ നിറയ്ക്കാന്‍ ഒന്നും, 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ക്ക് രണ്ടും, 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ക്ക് ഒന്നും എന്നിങ്ങനെ നാല് അറകളാണ് എ.ടി.എം മെഷീനിലുള്ളത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here