ഏത്തവാഴകളെ ഏറ്റവും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് മാണവണ്ടും നിമാവിരകളും.

മാണവണ്ട് ഇടുന്ന മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്ന പുഴുക്കള്‍ തുരന്ന് തുരന്ന് വാഴക്കൂമ്പടഞ്ഞ് പോകും.

എന്നാല്‍ നമ്മുടെ കണ്ണില്‍പ്പെടാതെ വാഴയുടെ വേരുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത കുറച്ച് വിളവ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നിമാവിരകള്‍.

ഈ രണ്ടുപ്രശ്നത്തിനുംകൂടി ഒരു പരിഹാര മാര്‍ഗം നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ കന്നുകള്‍ തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തില്‍ 20-30 സെക്കന്റ് സമയം മുക്കിവെക്കുക.

തണുത്തതിനുശേഷംപച്ചച്ചാണകം,സ്യൂഡോമോണാസ് എന്നിവ ചേര്‍ന്ന കുഴമ്പില്‍ മുക്കി നാല് ദിവസം തണലത്തുണക്കി അടിവളം ചേര്‍ത്തുനടാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ നടുന്ന വാഴകള്‍ മികച്ച വിളവ് തരുമെന്നതിനു യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.