എല്‍.ഡി.സി 30,000 പേര്‍ സാധ്യതാപട്ടികയില്‍

0
59

 
തിരുവനന്തപുരം: എല്‍.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക് നിയമനത്തിനുള്ള ഒ.എം.ആര്‍. പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിര്‍ണയം പി.എസ്.സി. ആരംഭിച്ചു. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായാണ് നിയമനം. ഈ മാസത്തോടെ ഷാഡോ ലിസ്റ്റ് ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് കൈമാറും. സാധ്യതാപട്ടിക ഡിസംബര്‍ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മൊത്തം 30,000 പേരാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും സാധ്യതാപട്ടികയില്‍ ഉണ്ടാകുക.

55,000 പേരാണ് എല്‍.ഡി.ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞ സാധ്യതാപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തവണ അതില്‍ 25,000 ത്തോളം പേരുടെ കുറവുണ്ടാകും. ഇതിനു കാരണമായി പി.എസ്.സി പറയുന്നത് നിയമനം കുറഞ്ഞതെന്നാണ്. 14 ജില്ലകളുടെയും മുഖ്യപട്ടികയില്‍ 14,400 പേരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പി.എസ്.സി. യോഗം അനുമതി നല്‍കി.

സംവരണസമുദായങ്ങളുടെയും ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെയും ഉപപട്ടികയിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതാപട്ടിക തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെയും ചെറുത് വയനാടിന്റേതുമാകും. 2018 ഫെബ്രുവരിക്കു മുന്‍പ് രേഖാപരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കി മാര്‍ച്ച് 31ന് പുതിയ റാങ്ക്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.