ഇനി പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന് എക്‌സൈസ് വെരിഫിക്കേഷനും

0
45

പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാകാന്‍ ഇനി എക്‌സസൈസ് വെരിഫിക്കേഷന്‍ ആവശ്യം. പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷന്‍ മാത്രമായിരുന്നു നിലവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അബ്കാരി, മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇനി മുതല്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് നല്‍കുക. പൊലീസ് തന്നെയാകും വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തുക.

നിലവില്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ പൊലീസ് കേസുകളുണ്ടോയെന്ന് മാത്രമാണ് പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എക്‌സൈസിന്റെ പരിശോധനകൂടി നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്.