68 ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ മോചിപ്പിച്ചു

0
48

കറാച്ചി: പാക് സമുദ്രാതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച കേസില്‍ ജയില്‍ ശിക്ഷയനുഭവിക്കുകയായിരുന്ന 68 ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ മോചിപ്പിച്ചു.

200 ഇന്ത്യന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഇപ്പോഴും പാക്കിസ്ഥാനിലെ ജയിലുകളിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.