വാഹനാപകട നഷ്ടപരിഹാരം; വരുമാനം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

0
52

ദില്ലി : വാഹനാപകടങ്ങളില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുന്നതിന് സുപ്രിം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മാര്‍ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഭാവിയിലെ വരുമാന സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാണ് മാര്‍ഗരേഖ.

സ്ഥിരവരുമാനമുള്ളയാളുടെ പ്രായം 40തില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ ശമ്പളത്തിന്റെ അന്‍പത് ശതമാനം അധികമായി ചേര്‍ത്തുവേണം വരുമാനം കണക്കാക്കാന്‍. 40നും അന്‍പതിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളയാളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ 30 ശതമാനവും 50 മുകളിലാണ് പ്രായമെങ്കില്‍ 15 ശതമാനവും അധികം ചേര്‍ക്കണം.

സ്വയം തൊഴില്‍ ഉള്ളയാളാണ് അപേക്ഷകന്‍ എങ്കില്‍ യഥാക്രമം 40, 25, 10 ശതമാനം എന്ന നിലയിലാണ് വിവിധ പ്രായ പരിധിക്കനുസരിച്ച് അധിക വരുമാനം കണക്കാക്കേണ്ടത്.
നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി.