എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദന്

0
38

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷത്ത എഴുത്തച്ഛന്‍ പുരസ്കാരം കവി കെ.സച്ചിദാനന്ദന്. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാര്‍ഡ് .