വായ്പ-നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ച് എസ്.ബി.ഐ

0
49

മുംബൈ : വായ്പ-നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ച് എസ്.ബി.ഐ. ഒരു വര്‍ഷത്തെ പലിശ നിരക്കിലാണ് കുറവ് വരുത്തിയത്.

മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പ നിരക്ക് എട്ട് ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 7.95 ആയാണ് കുറച്ചത്. സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള പലിശയില്‍ 25 ബേസിസ് പോയന്റും കുറവുവരുത്തി.

10 മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് എസ്.ബി.ഐ. നിരക്കു കുറയ്ക്കുന്നത്. നവംബര്‍ ഒന്നു മുതല്‍ പുതിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലാകും.