സ്വാശ്രയ കരാര്‍ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

0
50


കൊച്ചി: സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഫീസ് നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി ഫീസ് നിര്‍ണയിക്കുന്നതിന് ജംബോ കമ്മിറ്റി എന്തിനാണെന്നും ചോദിച്ചു.

കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ സ്ഥിരമായ ഫീസ് നിശ്ചയിച്ച് പ്രവേശനം നടത്തണം. ഇത് സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഒരു കലണ്ടര്‍ തന്നെ കോടതി നിശ്ചയിട്ടുണ്ട്. സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകള്‍ തങ്ങളുടെ ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് എല്ലാ വര്‍ഷവും നവംബര്‍ പതിനഞ്ചിനകം ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതിയെ അറിയിക്കണം. ഫെബ്രുവരിയോടെ ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതി ഇത് വിശകലനം ചെയ്ത് ഫീസ് നിശ്ചയിക്കണം. ഫീസ് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടായാല്‍ ഒരു മാസത്തിനകം തന്നെ ഹൈക്കോടതിയെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഈ വര്‍ഷം ഫീസ് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതില്‍ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. ലാഭനഷ്ടങ്ങള്‍ നോക്കി ഫീസ് നിശ്ചയിക്കണമെന്നും തലവരിപ്പണം പാടില്ലെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റ് കോളേജുകള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.