സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന

0
132


സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില വര്‍ദ്ധിച്ചു. പവന് 80 രൂപ കൂടി 21,280 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 2,660 രൂപയുമാണ് കൂടിയ നിരക്ക്. ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ 31 ഗ്രാമിന്റെ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1,262 ഡോളറാണ് ആഗോള വിപണിയിലെ നിരക്ക്.