ഹാപ്പി ന്യൂയര്‍ പ്ലാനുമായി ജിയോ ; 199 രൂപയ്ക്ക് പ്രതിദിനം 1.2 ജി.ബി ഡാറ്റ

0
117

ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ പ്ലാനുമായി വീണ്ടും ജിയോ രംഗത്തെത്തുന്നു. ജിയോ ഹാപ്പി ന്യൂയര്‍ പ്ലാന്‍ -2018 എന്ന പ്ലാനുമായി ജിയോ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

199 രൂപയ്ക്ക് പ്രതിദിനം 1.2 ജി.ബി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പ്ലാന്‍. 28 ദിവസമാണ് കാലാവധി. ഇതോടൊപ്പം പരിധിയില്ലാതെ കോള്‍, എസ്എംഎസ് സൗകര്യം എന്നിവയുമുണ്ടാകും.

299 രൂപ നിരക്കിലുള്ള മറ്റൊരു പ്ലാനിനല്‍ ചേരുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിദിനം 2ജി.ബി വീതം ഉപയോഗിക്കാം. 28 ദിവസംതന്നെയാണ് ഈ പ്ലാനിന്റെയും കാലാവധി.

കൂടുതല്‍ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും പുതിയ വരിക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ താരിഫ് പ്ലാന്‍ ജിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

നിലവിവിലുള്ള പ്രൈം വരിക്കാര്‍ക്കും പുതിയതായി ചേരുന്നവര്‍ക്കുമാണ് പ്ലാന്‍ ലഭ്യമാകുക.

താരിഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, ഐഡിയ, വൊഡാഫോണ്‍ എന്നിവ 199 രൂപയുടെ പ്ലാന്‍ നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതിദിനം ഒരു ജി.ബിയാണ് ഈ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം ലഭിക്കുക.