ജി.എസ്.ടി: ഇ വേ ബില്‍ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക്

0
54

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചരക്കുകടത്തുന്നതിനുള്ള ഇലക്‌ട്രോണിക്ക് വേ ബില്‍ (ഇ വേ ബില്‍)സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിലേക്ക്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതല്‍ ബില്‍ പ്രാബല്യത്തിലാകും. ഇലക്‌ട്രോണിക്ക് വേ ബില്‍ നിലവില്‍ വന്നാല്‍ 50,000 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള മുഴുവന്‍ ചരക്ക് കടത്തിന്റെയും വിവരങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിന് ലഭ്യമാകും. ചരക്ക് സേവന നികുതി(ജി.എസ്.ടി)യുടെ ഭാഗമായാണ് ഇ വേ ബില്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്.