സ്ത്രീകളിലെ തൈറോയ്ഡ്

0
90

 

സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവുമധികം അലട്ടുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്‌നമാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാര്‍ . ശരീരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോര്‍മോണ്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് .

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാറുകള്‍ മൂലം രക്തത്തില്‍ തൈറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണിന്റെ അളവില്‍ ഏറ്റകുറച്ചിലുകള്‍ സംഭവിക്കാം . ഇത് പല ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകുന്നു.
ഹൈപ്പര്‍ തൈറോയ്ഡ്, ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിധം തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി തൈറോക്സിന്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പര്‍ തൈറോയ്ഡാകുന്നത്. കുറഞ്ഞ അളവില്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിയ്ക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നത്തിന് വഴി വയ്ക്കും.
ഹൈപ്പര്‍, ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡുകള്‍ ആര്‍ത്തവത്തേയും ബാധിയ്ക്കും. ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡ് അമിതമായ ബ്ലീഡിംഗിനും ഹൈപ്പര്‍ തൈറോയ്ഡ് കുറവു ബ്ലീഡിംഗിനും കാരണമാകും. അതുപോലെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാര്‍ വന്ധ്യതാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു.

ഹൈപ്പര്‍ തൈറോയ്ഡ് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡ് ശരീരഭാരം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അമിതമായി ചൂടു തോന്നുവാനും വിയര്‍പ്പു കൂടുവാനും ഇട വരുത്തും.
ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡുള്ളവര്‍ക്ക് കൊളസ്ട്രോള്‍ അളവ് കൂടും. ശരീരത്തിലെ അപചയപ്രക്രിയ ശരിയായി നടക്കാത്തതു കൊണ്ട് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.

രക്തത്തിലെ തൈറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണ്‍ അളക്കുന്നതുവഴി രോഗനിര്‍ണയം നടത്താവുന്നതാണ്. ക്യത്രിമ തൈറോയ്ഡ് ഹോര്‍മോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസം ചികിത്സിക്കേണ്ടത് . ബീറ്റാബ്ലോക്കര്‍ , മെതിമാസോള്‍ , കാര്‍ബിമാസോള്‍ , എന്നീ മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈപ്പര്‍ തൈറോയ്ഡ് ചികിത്സ നടത്താവുന്നതാണ്.