മനോഹരിയാണ് മായാനദി; മായാനദിയെ പ്രശംസിച്ച് ആട് 2വിന്‍റെ സംവിധായകന്‍

0
72

ആഷിക്ക് അബു ചിത്രം മായാനദിയെ പ്രശംസിച്ച് ആട് 2വിന്‍റെ സംവിധായകന്‍ മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ്. മിഥുന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ആട് 2വും മായാനദിയും ക്രിസ്മസ് റിലീസ് ആയി എത്തിയ ചിത്രങ്ങളാണ്.

‘മനോഹരിയാണ് മായാനദി. മരണമില്ലാത്ത പ്രണയത്തിളക്കമുണ്ട് ഓളങ്ങൾക്ക്. അതിസ്വാഭാവികയുടെ വറ്റാത്ത തെളിനീരുണ്ട് നിറയെ’

മിഥുൻ മാനുവലിന്റെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം

മനോഹരിയാണ് മായാനദി.. !!! മരണമില്ലാത്ത പ്രണയത്തിളക്കമുണ്ട് ഓളങ്ങൾക്ക്. അതിസ്വാഭാവികയുടെ വറ്റാത്ത തെളിനീരുണ്ട് നിറയെ.

ജീവൻ തുടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അടിത്തട്ടിൽ എങ്ങും പ്രതിബിംബങ്ങൾ തീർക്കുന്നു. അഭിമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് – ആഷിക്കാ, ശ്യാമേട്ടാ. എല്ലാ അണിയറക്കാർക്കും തീരാത്ത അഭിനന്ദനങ്ങൾ.