ഓഫീര്‍;പ്രഹേളികയായ പുരാതന തുറമുഖം

0
103
ലോതല്‍ തുറമുഖo ചിത്രകാരന്റെ ഭാവന

ഋഷിദാസ്‌

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യന്‍, ഇസ്രയേലി രേഖകളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്ന അതിസമ്പന്നന്മായ തുറമുഖമാണ് ഓഫീര്‍. ഇന്നേക്കും മൂവായിരം വര്‍ഷം മുമ്പ് മധ്യ പൗരസ്ത്യദേശത്തേക്കും ഈജിപ്തിലേക്കും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും സ്വര്‍ണവും, മയിലുകളും, ചന്ദനവും ഒഴുകിയിരുന്നത് ഈ തുറമുഖത്തുനിന്നായിരുന്നു.

എവിടെയാണ് ഓഫീര്‍ തുറമുഖത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രഹേളികയാണ്. പക്ഷെ ലഭ്യമായ തെളിവുകള്‍ ഈ തുറമുഖം ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ തീരത്ത് ആയിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന നല്‍കുന്നത്. ഓഫീര്‍ തുറമുഖത്തുനിന്നും കയറ്റി അയച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കള്‍ ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് ഓഫീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ തീരത്ത് ആയിരുന്നു എന്ന വാദത്തിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്.

പുരാതനകാലത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ സമുദ്രയാത്ര നടത്തുന്ന യാനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള തുറമുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് സൈന്ധവ കാലത്തെ ലോതല്‍ തുറമുഖം. ലോതല്‍ തുറമുഖം എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു തുറമുഖമായിരുന്നു. ഒരു തുറമുഖം 4500 കൊല്ലം മുന്‍പ് ഇന്ത്യയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവ് ഇന്ത്യന്‍ തീരങ്ങളില്‍ മറ്റു വലിയ തുറമുഖങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ പരോക്ഷ തെളിവ്കൂടിയാണ്. പല സൈന്ധവ നഗരകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും വലിയ പായ്കപ്പലുകളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങള്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സൈന്ധവ ലിപികള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തിയ മുദ്രകള്‍ സുമേറില്‍നിന്നും മറ്റു മധ്യ പൗരസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഫീര്‍ എന്ന വാക്ക് ആഭീരഗോത്രത്തെയോ, കേരളത്തിലെ പൂവാര്‍ പ്രദേശത്തെയോ കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ന വാദത്തിനും കഴമ്പുണ്ട്. ഭാഷാപരമായി ഇവ ഓഫീര്‍ എന്ന വാക്കിനോട് സാമ്യം പുലര്‍ത്തുന്നു.