വിദൂര നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ കണ്ടെത്തി നാസ

0
71

വാഷിങ്ടണ്‍: പുതിയ നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ കണ്ടെത്തിയതായി നാസ. കണ്ടുപിടിച്ചവയില്‍ ഏറ്റവും വിദൂരത്തുള്ള നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളെയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 500 മില്യണ്‍ വര്‍ഷം പ്രായമുള്ള നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിനെയാണ് നാസ കണ്ടെത്തിയത്. ഹബ്ബിള്‍, സ്പിറ്റ്‌സര്‍ ടെലിസ്‌കോപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണു എസ്പിടി 0615 എന്നു പേരിട്ട നക്ഷത്രസമൂഹം കണ്ടെത്തിയത്. നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഗ്രാവിറ്റേഷനല്‍ ലെന്‍സിങ് വഴി ലഭിച്ചു.