ന്യൂ ഇയര്‍ ഓഫറുകളുമായി ബി എസ് എന്‍ എല്‍

0
55

ന്യൂ ഇയര്‍ ഓഫറുകളുമായി ബി എസ് എന്‍ എല്‍. പ്രീപെയ്ഡ് ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് മാത്രം തകര്‍പ്പന്‍ ഓഫറുകള്‍ ആണ് ബി എസ് എന്‍ എല്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബി എസ് എന്‍ എല്‍ ഹാപ്പി ഓഫറുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് Rs. 186, Rs. 187, Rs. 349, Rs. 429, Rs. 485, Rs. 666 രൂപവരെയാണ്. ഇതില്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലാഭകരം എന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടത് 485 ,666 രൂപയുടെ ഓഫറുകളാണ് .

485 രൂപയുടെ റീച്ചാര്‍ജില്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നു 1.5 GB ഡാറ്റ വീതം 90 ദിവസത്തേക്ക്. അണ്‍ലിമിറ്റഡ് കോളുകളും ഇതില്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 666 രൂപയുടെ ഓഫറുകളില്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നു 1.5 GB ഡാറ്റ വീതം 129 ദിവസത്തേക്ക് .

കൂടാതെ ഇതില്‍ അണ്‍ലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് . എന്നാല്‍ 186 രൂപയുടെ റീച്ചാര്‍ജില്‍ ഉപഭോതാക്കള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 1 ജിബി ഡാറ്റ വീതം 28 ദിവസത്തേക്കാണ് .