വെള്ളത്തിനടിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹ കണ്ടെത്തി മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ധര്‍

0
157

മെക്സിക്കോ: വെള്ളത്തിനടിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹ കണ്ടെത്തി. കിഴക്കന്‍ മെക്‌സിക്കോയിലാണ് ഒരുകൂട്ടം മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ധര്‍
ഗുഹ കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും നീളം കൂടിയതുമായ ഗുഹയെന്നാണ് ഇവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

മെക്സികോയിലെ രണ്ട് ഗുഹകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗുഹ. 347 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ഈ ഗുഹയെ സാക് ആക്ച്ചന്‍ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. യുക്കാറ്റന്‍ ഉപദ്വീപിലെ റ്റുലിം ബീച്ച് റിസോര്‍ട്ടിന് സമീപമാണ് ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. യുക്കാറ്റന്‍ ഉപദ്വീപിലെ ഭൂഗര്‍ഭ ജലത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും പഠനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയായ ഗ്രാന്‍ അകൈ്വഫിറോ മായയുടെ ഭാഗമായുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഗുഹ കണ്ടെത്തിയത്. പുരാതന മായന്‍ സംസ്‌കാരത്തിലേക്ക് പുതിയ വെളിച്ചം വീശാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍.

മെക്സികോയിലെ യുക്കാറ്റന്‍ ഉപദ്വീപില്‍ മായന്‍ ജനതയുടെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന സ്മാരകകുടീരങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു സ്മാരകമായി ഈ ഗുഹയും മാറുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം