ക്വിഡ് ഹാച്ച്ബാക്കിനെ റെനോ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു

0
63

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിറ്റഴിക്കുന്ന ക്വിഡ് ഹാച്ച്ബാക്കിനെ റെനോ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിലുണ്ടായ നിര്‍മ്മാണ പിഴവിന്റെ പേരിലാണ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. 800 സിസി ക്വിഡ് പതിപ്പുകളിലാണ് നിര്‍മ്മാണ പിഴവു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രശ്‌നസാധ്യതയുള്ള ക്വിഡ് ഹാച്ച്ബാക്ക് ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മാണ പിഴവു സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങള്‍ റെനോ കത്ത് മാര്‍ഗ്ഗം അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രശ്‌നസാധ്യതയുള്ള ഹാച്ച്ബാക്കുകളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ റെനോ പുറത്തുവിടും.

സമീപമുള്ള റെനോ സര്‍വീസ് സെന്ററില്‍ നിന്നും ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് കാര്‍ പരിശോധിപ്പിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം. ഹാച്ച്ബാക്കില്‍ പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്തിയാല്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഡീലര്‍ഷിപ്പുകള്‍ മുഖേന കമ്പനി പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

റെനോയുടെ ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ ഏറ്റവുമധികം പ്രചാരമുള്ള മോഡലാണ് ക്വിഡ്. 800 സിസി പതിപ്പിലാണ് ക്വിഡ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിയത്.