ഡി.സി.എയ്ക്ക് ചേരാം..

0
56

കുമ്പളയിലെ അപ്ലൈഡ് സയന്‍സ് കോളേജില്‍ ഡി.സി.എ പാര്‍ട്ട്‌ടൈം കോഴ്‌സിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.
അവസാന തീയതി :ഫെബ്രുവരി അഞ്ച്.