ജിയോ പത്ത് ജിബി അധിക ഡാറ്റ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നു

0
54

നിലവില്‍ ജിയോയുടെ ഡാറ്റാ പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും പത്ത് ജിബി ഡാറ്റ സൗജന്യമായി നല്‍കുകയാണ് ജിയോ. പ്രധാനമായും ജിയോ ടിവി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ അധിക ഡാറ്റ നല്‍കുന്നത്.

ജിയോ ടിവിയ്ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചതും ഉപയോഗം വര്‍ധിച്ചതും പ്രതിദിനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഡാറ്റാ പെട്ടന്ന് തന്നെ തീരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് അധിക ഡാറ്റ നല്‍കുന്നത്.

ജിയോ ടിവി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓഫര്‍ ആക്റ്റീവ് ആവുക. അധിക ഡാറ്റ ലഭിക്കുവാന്‍ ഓഫറുകളും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്ന ജിയോയുടെ 1991, 1299 എന്നീ ഐവിആര്‍ നമ്പറുകളിലേക്ക് വിളിക്കണം.

സൗജന്യ ഡാറ്റ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ മൈ ജിയോ ആപ്പില്‍ മൈ പ്ലാന്‍സ് സെക്ഷന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ മതി. പ്ലാന്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കീഴില്‍ ആഡ് ഓണ്‍ ഡാറ്റാ വിവരങ്ങള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.