പകല്‍ ഉറങ്ങുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, പകല്‍ ഉറക്കം അല്‍ഷിമേഴ്‌സിന് കാരണമാകും

0
148


പകല്‍ ഉറക്കം അമിതമായാല്‍ അല്‍ഷിമേഴ്‌സിന് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട്. തലച്ചോറില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അമിലോയ്ഡ് പ്ലേഗ്‌സിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്.

രാത്രി ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടാതെ വരികയും അതിനാല്‍ പകല്‍ ഉറക്കം തൂങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരില്‍ ബ്രെയിനിനെ കൊല്ലുന്ന ഈ അമിലോയ്ഡ് പ്ലേഗ്‌സിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ഇവ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ക്രമേണ പൂര്‍ണ്ണമായ സ്മൃതി നാശത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

നേരത്തെയും ഇത്തരം പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അമിലോയ്ഡ് പ്ലേഗ്‌സിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്‍ഷിമേഴ്‌സിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴാണ് വ്യക്തത വരുന്നത്.

70 വയസ് കഴിഞ്ഞ ഡിമെന്‍ഷ്യ ബാധിതരല്ലാത്ത 283 പേരില്‍ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പഠനത്തിന് വിധേയരായ 63 പേരില്‍ അമിത ഉറക്കം ഉള്ളതായി കണ്ടത്തി. ഇത് അമിലോയ്ഡ് പ്ലേഗ്‌സിന്റെ വര്‍ദ്ധനവാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയായിരുന്നു. ഇത് പതുക്കെ സ്മൃതി നാശത്തിലേക്ക് വഴിവെയ്ക്കും.