പ്രളയക്കെടുതി: അടിയന്തര സഹായത്തിന് 1077 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല

0
35

തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര സഹായത്തിന് 1077 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. സ്ഥലത്തെ STD code ചേർത്ത് വേണം 1077ലേക്ക് വിളിക്കാൻ. ഉദാ: 0495 1077

തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കണ്ണൂര്‍വരെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകള്‍ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

വിളിക്കേണ്ട മറ്റ് നമ്പറുകള്‍:

തിരുവനന്തപുരം- 0471 2730045
കൊല്ലം-0474 2794002
പത്തനംതിട്ട-0468 2322515
ആലപ്പുഴ-0477 2238630
കോട്ടയം-0481 2562201
ഇടുക്കി- 0486 2233111
എറണാകുളം-0484 2423513
തൃശ്ശൂര്‍- 0487 2362424-
പാലക്കാട്- 0491 2505309
മലപ്പുറം-0483 2736320
കോഴിക്കോട് 0495 2371002
വയനാട്- 9207985027
കണ്ണൂര്‍- 0468 2322515

വാട്സാപ്പ് വഴി ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നമ്പറുകൾ

പത്തനംതിട്ട 8078808915(വാട്‌സാപ്പ്), 0468 2322515, 2222515
ഇടുക്കി 9383463036(വാട്‌സാപ്പ്) 0486 233111, 2233130
കൊല്ലം 9447677800(വാട്‌സാപ്പ്) 0474 2794002
ആലപ്പുഴ 9495003640(വാട്‌സാപ്പ്) 0477 2238630
കോട്ടയം 9446562236(വാട്‌സാപ്പ്), 0481 2304800
എറണാകുളം 7902200400(വാട്‌സാപ്പ്)  0484 2423513 2433481

മുകളിൽ കൊടുത്ത ഈ വാട്സാപ്പ് നമ്പറുകളിൽ ലൊക്കേഷനും ചെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.