തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു

0
174

തിരുവനന്തപുരം:ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ വൃത്തിയില്ലാത്തതും പഴകീയതുമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു.ശ്രീകാര്യം ജംഗ്ഷന്‍, ചെക്കാലമുക്ക്, പൗഡികോണം ഭാഗത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ പരിശോധനയിൽ കുടുങ്ങിയത്.

ശ്രീകാര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിന്മേലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.ഇവിടുത്തെ ജ്യൂസ് കടകളിൽ നിന്നും പഴകിയ പഴവർഗങ്ങളും,പാലും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.പിടിക്കപ്പെട്ട കടകൾക്ക് താക്കീത് നൽകിയതിനാൽ ഹോട്ടലുകളുടെ പേര് വിവരം അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.