മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ഒഴിവാക്കല്ലേ, ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും

0
458

ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ കാരണം നാം ഏറെപ്പേരും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യം ചാത്തയാകും എന്നുകരുതി ആരും ഇനി മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കളയേണ്ടതില്ല.ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണംചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മഞ്ഞക്കരു.

മുട്ടയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോഷകങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞക്കരുവിലാണ്. വൈറ്റമിനുകളായ എ, ഡി, ഇ, കെ‍ എന്നിവ കൂടാതെ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെയും കലവറയാണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ. ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന്‌ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഒമേഗ 3. മനുഷ്യരിലെ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാനും മുടിവളര്‍ച്ചയ്ക്കും, ചര്‍മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനുമെല്ലാം ഈ പോഷകങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്.

ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രം കഴിക്കുക എന്ന ശീലം വ്യാപകമായത്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മഞ്ഞക്കരു ശരീരത്തില്‍ നല്ല കൊളസ്ട്രോള്‍ മാത്രമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലോക പ്രശസ്ത ഡയറ്റീഷന്‍മാര്‍ പറയുന്നു